Bu Kaç Para Eder’in etik kuralları yalnızca yazılı belgeler olmayıp, tüm çalışanları ve eksperleri tarafından benimsenen ve özümsenerek yaşanan değerleri içerir.

  • Ekspertizini yaptığımız her objeyi, Kültürel varlıkların korunması ve yeni nesillere aktarılması bilinciyle değerlendiririz.
  • Kullanıcılarımızın bilgileri hiçbir kurum ve kişi ile paylaşılmaz.
  • Eksperlerimiz, eser sahiplerinin ad, soyad ve iletişim bilgilerini göremez, eser için teklif veremez.
  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren varlıkların ekspertizi yapılmaz alım ve satımına aracılık edilmez.
  • Değerleme sonucunda değerlemesi talep edilen eşyanın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na tabi bir varlık olduğu anlaşılırsa; değerleme talep eden kişiye yasal mevzuat ile ilgili bilgi verilir.
  • Değerleme talep eden kişi tarafından verilen “fotoğraf ve bilgileri gönderilen eşyaların/antikaların/varlıkların kişinin elinde hukuka uygun olarak bulunduğu; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendine ait olduğu” taahhüdü üzerine yapılmaktadır.

Bu Kaç Para Eder kendi etik değerlerine benzer değerlere sahip kişi, firma, kurum ve kuruluşlar ile çalışmayı hedefler.

Copyright © 2017 Bu Kaç Para Eder | Web Durağı Tüm Hakları Saklıdır.